Tamara Kalinowska

foto01

...Tak nie można odchodzić...