Tamara Kalinowska

foto14

Aktualny zwierzyniec w komplecie.
Syn Wojtek na czele stada (Reksia i Spajka)