Tamara Kalinowska

Dobro i zło
Słowa:Tamara Kalinowska
Muzyka: Georges Delerue

Ojcze
Najpierw było dobro, wierzę w to
Słyszysz
Tak jak ostrzegałeś, znam już zło
Ktoś przeciw mnie wykorzystał czas, mój czas
Celowo skłócił wszystkich nas
Nie wiem co robić, choć zbyt dobrze wiem, że Ty
Dawno byś wybaczył mu przez drzwi

Naucz mnie tak jak Ty
Być ponad gniew i krzyk
Chcę jak Ty w najgorszą noc
Znaleźć w sobie taką moc
By wybaczyć złu przez drzwi

Ojcze
Ufam Twojej szkole, wierzę w nią
Widzisz
Obok starych sińców nowe są
Nowym spokojem odpieram stary gniew
Nie cios za cios, nie krew za krew
Znam dobrze wartość dobra, tak jak siłę zła
Już wybrałam tak jak Ty byś chciał

Naucz mnie tak jak Ty
Być ponad gniew i krzyk
Ponad krzyk i ponad gniew
Mieć odwagę, moc tę mieć
By wybaczyć złu przez drzwi