Tamara Kalinowska

Nie dość kochani
Słowa i muzyka: Tamara Kalinowska

Nie dość kochani
Kochamy i tak
Nie dość lubiani
- lubimy
Z takim bagażem
Idziemy od lat
My, co się z sercem
Rodzimy
Z takim bagażem
Niełatwo jest iść
Żadnych nie mamy
Pancerzy
Tacy jesteśmy
Jak nasza myśl
Takim jak my można wierzyć

Trudno na dobre nas zranić
Trudno nawyków oduczyć
Tę drogę już znamy na pamięć
Jej nie da się skrócić
Na wszystko patrzymy jak starzy
A wszystko widzimy jak młodzi
I wiemy już, że stojąc w miejscu
Też można zabłądzić.

Nie dość kochani
Kochamy i tak
Nie dość lubiani
- lubimy
Cudze pomyłki
Mijamy raz - dwa
Swoje - podwójnie liczymy
Nie ma w nas żalu
Co niszczy od lat
Żadnej udręki dla ducha
Zawsze jesteśmy
Tam gdzie nas brak
Takim jak my można ufać.